• tercümede kalite

    tercümede kalite

  • Tüm dillerde çeviri

    Tüm dillerde çeviri

Ankara tercüme büroları içerisinde seçkin ve köklü bir konuma sahip Akademi, Etimesgut ilçesinde yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Tüm dillerden yeminli tercüman kadromuzla belgelerinizi en uygun fiyatlarda çeviriyoruz. Tüm toplantı veya iş görüşmelerinize şahsen veya online tercüme desteği veriyoruz. Belgelerinizi WhatsApp veya e-posta üzerinden bize gönderin. Müşteri temsilcilerimiz size fiyat teklifi versin. Teklif onaylandıktan sonra tercümeniz hemen başlasın.

ankara yeminli çeviri hizmetleri

Teknolojik ilerlemeler birçok insana uzaktan erişim yeteneği sağlamıştır. Şirketler kişiler artık deniz aşırı işlerini, toplantılarını oralara gitmeden uzaktan erişimle çözebilmektedirler.  Özellikle de Covid 19 Pandemisinden sonra bir dönem bu durum bir imkân olmaktan öteye aynı şehirde yaşayan, aynı işyerinde çalışan kişiler için bile bir zorunluluk oldu. Hem kişilerin hem firmaların bu konudaki ünsiyetleri arttı. Bu noktada yeminli çeviri bürosu Akademi, yalnızca yeminli tercüman ankara hizmeti vermekle kalmayıp bütün Türkiye’ye başarılı bir şekilde online çeviri hizmeti vermiştir.

Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli çeviri nedir, kimler ihtiyaç duyar, kimler yapar sorusu bu konuda eğitim alan veya buna ihtiyaç duyan kişilerin merak ettiği bir konudur. Yazılı veya sözlü bir belgenin veya görüşmenin noterlerde veya adli birimlerce usulüne uygun olarak yemin ettirilmiş dil bilen profesyonellerce tercüme edilmesine denilmektedir. Ankara çeviri büroları içinde deneyimi ve geniş kadrosuyla ön plana çıkan Akademi tüm yeminli çeviri işlerinize taliptir. Başkentimizin her noktasında profesyonel hizmet veriyoruz. Birçok noktada noterler ile anlaşmamız bulunmaktadır. Kurumumuz sadece zengin miktarda dil bilen kişilerden değil aynı zamanda dil bazında da akademik, tıbbi, hukuki vs. gibi alanlarda uzmanlaşmış bir kadroya sahiptir. Bu anlamda herhangi bir alanda yeminli tercüme bürosu arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Yeminli Tercüme Fiyatları Ne Kadar?

Fiyatların belirlenmesinde her meselede olduğu gibi burada da birkaç bileşen bulunmaktadır. Yeminli çeviri ücretleri belirlenirken en çok dikkate alınan husus çevirinin hangi dil çiftinde yapılacağıdır. Piyasada bulunabilirlik, kaliteli tercümana erişim her dil için aynı olmamaktadır.

İkinci husus belge hacmidir. Müşterilerimizin bir kısmı fiyatı sayfa başı olarak düşünmektedir. Ancak bu durum hem müşteri açısından hem de işi yapan kişiler açısından uygun olmamaktadır. Çükü bir tercümanın Bir A4 sayfasına tekabül eden Diploma ile yine bir A4 sayfasına tekabül eden ticaret sicil gazetesi çevirisi için harcayacağı zaman aynı değildir. Biri 5 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilirken diğeri için en hızlı tercüman bile en az 3-4 saat harcamaktadır. Bu noktada sayfa başına fiyatlandırma hem müşteri hem de büromuz açısından adil bir durum değildir. Bunun yerine karakter sayısı kullanılmalıdır. Bu nedenle hem tercümanlar için hem de müşteriler için piyasa boşluksuz 1000 karakter fiyatına göre belirlenmelidir/belirlenmektedir.

 Üçüncü hususta belgenin niteliğidir; örneğin belge standart bir matbu form da olabilir, üzerinde çokça titizlenilmesi gereken akademik bir makale veya tez de olabilir. Takdir edersiniz ki ikisin bedeli aynı olmamaktadır. Akademik platformlarda yayınlanacak derecede kaliteli akademik çeviri isteyen kişiler fayda maliye prensibi kapsamında yeminli tercüme ücretleri konusunda nispeten daha toleranslı olmalıdır.

Yeminli Tercüme Noter Onayı nasıl yaptırılır?

Herhangi bir çevirinin ilaveten noter onayına ihtiyaç duyulması halinde yapılan onaydır. Öncelikle belge onay yaptırmak istenilen noterde yemin zaptı bulunan bir kişiye tercüme ettirilmelidir. Veya işi teslim edeceğimiz kişinin veya büronun çok sayıda noterle anlaşması olabilir. Buradaki husus belgeyi çeviren kişinin onay yapacak noterde yemin zaptının bulunması gerekir. Ancak bu şekilde noter onaylı çeviri yaptırılmış olur. Çeviriyi yapan kişinin yemin zaptı bulunmayan bir noterde noter onayını yaptıramazsınız. Tabi bu işlem için çeviri bedeline ilave olarak yeminli tercüme noter onay ücreti de ödemek durumundasınız.

Noter onaylı tercüme hem yazılı belgelerde hem de sözlü çevirilerde söz konusu olmaktadır. Sözlü çevirilerde bedeli çeviri ofisi, noter ve müşteri mutabık kalarak belirlemektedir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Herhangi bir/birkaç yabancı dil bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler noter veya adli kurumlarada  yemin ederek olabilir. İki şekilde yemin edilebilir;

Kanun gereği noterin kendisi tarafından resmî belgelerle lisan bildiğine kanaat getirilen kişi Noterlik Kanunu Yönetmeliğine istinaden Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre yemin ettirilir. Bu minvalde bir tutanak düzenlenir ve ilgili kişiye imzalatılır. Bu tutanağın bir nüshası Noterin ilgili klasörlerinde muhafaza edilir. Bu işlemlerin ardından kişi noter yeminli tercüman olmuş olur.

Adliyelerde soruşturma, kovuşturma, yargılama vs. sırasında tanık, sanık, şahit gibi yargılamaya muhatap kişilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri veya hâkim/savcıların konuyu daha iyi anlayabilmeleri için adli yeminli tercüman kişilere ihtiyaç duyulur. Bu kişiler her yıl ihtiyaca binaen Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından yayınlanan ilanlara başvuranlar arasından seçilir. Bu kişiler ilgili mevzuat kapsamında yemin ettirilir. Bu kişiler yalnızca adli hususlarda tercüme yapabilirler diye bir sınırlama bulunmamaktadır. Örneğin Türkçe bilmeyen kişilere yapılan mülk satışlarında tapu müdürlükleri muhatapların rızasına onay vermek için adli yeminli tercüman talep eder. Akademi Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri bu anlamda yeminli tercüme bürosu ankara olarak hizmet vermenin yanı sıra birçok ilimizde adli yeminli tercümanlar ile irtibat halindedir. Bu nedenle doğrudan bizi aradığınız takdirde ihtiyaçlarınız ilgili birimlerimizce çok hızlı bir şekilde karşılanacaktır.

Akademi tarafından en çok işlem yapılan alanlar

Akademi kadrosunda çalışan freelance veya tam zamanlı yeminli çevirmen ekibi tüm dil ve alanlarda yazılı veya sözlü çok hızlı bir şekilde taleplerinize cevap verir. Bunlardan en çok işlem yapılanlar;

Muvafakatname çevirisi, İmza Sirküleri, Banka Hesap Hareketleri, Banka Hesap Bilgileri, Diploma Tercüme, Transkript çeviri, Karne, YÖK Denklik Belgeleri, Sözleşme, Ana Sözleşme, Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (Doğum Belgesi) Formül A Çevirisi, Pasaport Tercüme, Pasaport Çeviri, SGK Hizmet Dökümü, Maaş Bordrosu, Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi, İkametgâh Çevirisi, Adli Sicil Belgesi, Formül B Evlenme Belgesi, Formül C Ölüm Belgesi, Mahkeme Kararları, Adli Belge Çevirisi, Vize Belgeleri Çevirisi, Vize Dilekçesi, Vergi Levhası, İşyeri Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ustalık Belgesi, Kalfalık Belgesi, Sertifika, Kitap, Makale, Tez, Tıbbi Belgeler, Laboratuvar Sonuç Raporu, Epikriz Raporu, Taahhütname, Şirket Devri, Teknik Belgeler, Kurulum Kılavuzları, Kullanma Kılavuzları, CE Belgeleri, Uygunluk Belgesi, Muhasebe Kayıtları.

Ankara Yeminli Tercüman Akademi tarafından sağlanan tercüme dilleri nelerdir?

Büromuz kullanılan bütün dillerde tercüme yeminli hizmeti vermektedir. Bunlardan en çok işlem görenler hakkında aşağıda özet bilgiler verilmiştir.

İngilizce Çeviri: İngilizce ülkemizde sosyal, kültürel, ticari, eğitim, bilişim vs. gibi tüm alanlarda en çok işlem gören dildir. Birçok ülke gibi bizim ülkemizde de ilk öğretimden itibaren insanlar İngilizce eğitimi almaktadır. Ancak bu eğitim çokları için genel kültür düzeyinde kalmaktadır. İkinci dünya savaşından sonra dünyada gelişen ekonomik ve politik süreçler neticesinde İngilizce bir dünya dili olmuştur. Halihazırda İngilizce tüm dünyanın ortak dilidir demek sanırım abartılı bir söylem olmaz. Bilimin, ekonominin ve teknolojinin dili İngilizcedir. Buna paralel olarak Türkiye’de de İngilizce Türkçe çeviri ve tam tersine Türkçe İngilizce çeviri ihtiyacı da hat safhadadır. Hal böyle olunca tüm ülkeler için İngilizce tercüman erişimi oldukça kolay olmaktadır. Durum bizim içinde farklı değildir. Yeminli İngilizce Tercüman sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Ancak İngilizce tercüme yapmak ayrı bir profesyonellik istemektedir. Sıradan, kısa bir matbu formu hemen herkes yapabilir ancak akademik, tıbbi, teknik belgeler özel uzmanlık gerektirmektedir. Bu her dil için böyledir ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi hem her sahada esas dil İngilizce olduğu için buralara özel jargon kullanımı çok gelişmiştir. Çok detay ve ayrıntı gerektirmektedir. Bu nedenle çeviri İngilizce yaptırmak istediğiniz belge özel bir sahaya ait ise onu muhakkak surette bir profesyonele teslim etmelisiniz.

Almanca Çeviri: Almanca için tüm dünyada yaygın bir dil diyemeyiz. Ancak ülkemiz için belki de en önemli yabancı dil olabilir. Bunun sebebi hepimizce malum. 1961 yılında Türkiye ve Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasıyla binlerce yurttaşımız çalışmak için Almanya’ya gitti. Bu gidenlerin çok büyük bir kısmı geri dönmediler ve Alman vatandaşı oldular. Neden sonra bir kısımları Almanya’nın ticari, ekonomik, kültürel ve politik arenasında söz sahibi oldular. Yaşamak için iki ülke arasında çift taraflı geçişler hiç eksik olmadı. Bu durum iki ülke arasında her alandaki ilişkinin hiç azalmadan devam etmesine neden oldu. Günümüzde de en büyük ticari partnerimiz Almanya’dır. Tüm bunlar kapsamında ülkemizde almanca tercüme ihtiyacı oldukça yüksek seviyededir. İngilizceyle başa baş seviyededir demek abartılı olmayacaktır. Yukarıdaki saydığımız sebeplerle almanca tercüman erişim imkânı da diğer dillere nispeten kolaydır. Çünkü çok sayıda almanyada doğmuş büyümüş ve eğitim görmüş ancak sonradan ülkemize yerleşmiş kişi vardır. Ancak bu kişilerde de zaman zaman şöyle bir problem yaşanmaktadır; örneğin ana dili almanca olan bir kişi türkçe almanca çeviri yapabilirken almanca türkçe çeviri yapmakta zorlanmaktadır. Tabi ki bunun en büyük nedeni Türkçeye yeterince hâkim olmamalarıdır. Yeminli almanca tercüme gerektiren işlerinizi muhakkak tecrübeli, alanında uzman yeminli almanca tercüman kişilere teslim etmelisiniz.

Arapça Çeviri: Arapça, dilimize en çok gelime geçişinin olduğu dillerin başında gelmektedir. Coğrafi yakınlığımız ve arap dünyasıyla olan tarihi bağlarımız yüzyıllarca devam etmiştir. Ancak bütün bunlara rağmen arapça tercüme iş sahamız için en çetrefilli dillerden biridir. Bunun en temel sebebi kullanılan alfabedir. Örneğin arapça isimlerin her dile çevirisi aynı olmamaktadır. Mesela محمود ismi Türkçeye mahmud veya mahmut olarak çevrilirken İngilizceye mahmood olarak çevrilmektedir. Buna paralel olarak kullanılan klavye de farklıdır. Bu bağlamda arapça türkçe çeviri kolay olurken, arapça klavye kullanım zorluğu veya olmayışı veya düzelme imkanının olmayışı nedeniyle türkçe arapça çeviri hususunda sıkıntı yaşanmaktadır. Buna ilave olarak karşımızda tek bir arapça yoktur. Ana dili arapça olan iki ülke vatandaşı bile bazen anlaşamamaktadır. Akademi tüm bu hususları göz önünde bulundurarak zengin bir arapça yeminli tercüman kadrosu oluşturmuştur. Arapça yeminli tercüme konusunda dikkat edilmesi gereken hususların başında isimler gelmektedir. Yeminli arapça çeviri yaptıran kişi belgelerindeki isimlerin muhakkak suretle pasaport veya kimlikle aynı olduğunu görmelidir. Aksi takdirde resmi işlemlerde çok sıkıntılar yaşanabilmektedir. Son yıllarda komşularımızda yaşanan problemlerden dolayı çok sayıda arapça konuşan kişi ülkemize göç etmiştir. Bu nedenle de yeminli yeminli arapça çevirmen sayısı oldukça atmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus çeviri işi yapacak kişinin her iki dile hakimiyetin en üst seviyede olması gerektiğidir.

Fransızca çeviri: Fransa da yaşan Türkiye vatandaşı kişi sayısı da azımsanamayacak sayıdadır. Dolayısıyla çok çeşitli sebeplerle türkçe Fransızca çeviri veya Fransızca türkçe çeviri ihtiyacı olmaktadır. Fransızca yalnızca Fransa’da konuşulan bir dil değildir. Hatta NATO’nun iki resmi dilinden biri de Fransızcadır. Ve Kuzey Afrika Ülkelerinin çoğunda Fransızca ana dil seviyesinde konuşulmaktadır. Ve ülkemizde de Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden çok sayıda kişi yaşamaktadır. Bu ihtiyaca binaen Akademi çok zengin bir Fransızca yeminli tercüman kadrosu oluşturmuştur. Kadromuz yazıl ve sözlü her alanda Fransızca yeminli tercüme işlerinizde sizi destekleyebilecek nicelik ve niteliktedir. Her ne kadar bu dilde de işlem hacmi oldukça geniş olsa da yine çeviri profesyonelliği ön plana çıkmaktadır. Örneğin bir mahkeme kararını bir kişi salt çok iyi Fransızca konuşabiliyor diye çeviremez. Söz konusu yeminli Fransızca çeviri işi yapan çevirmenin her iki dilin de hukuki jargonuna hâkim olması gerekmektedir. Hem okuduğunu anlayabilmeli, ki hukuki belgeleri başlı başına anlamak bile bazen zordur, hem de anladığını hedef dile tam olarak yansıtabilmelidir.

Rusça Çeviri: Rusça da ülkemiz için yaygın dillerden biridir. Rus turistler uzun yıllardır tatil için ülkemizi tercih etmektedir. Bununla beraber Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra çok sayıda bağımsız türk kökenli ülke ortaya çıkmıştır. Bunun akabinde soydaşlarımızla ilişkilerimiz artmış ve birçok belgenin rusça türkçe çeviri işlemi yapılmıştır. Büromuz kadrosunda da çok sayıda ana dili rusça olan rusça yeminli tercüman çalışmaktadır. Çevirmenlerimiz hem yazılı hem de sözlü işlerinizde rusça yeminli tercüme kapsamında her alanda sizi desteklemektedir. Bir rusça tercüman için aynı Arapçada olduğu gibi rusça tercüme işinde de en zorlayıcı unsur alfabe farkıdır. Hem klavye farklılığı hem de alfabe farklılığı nedeniyle türkçe rusça çeviri işi ancak profesyonellerin işidir. Veya ancak ana dili rusça olan ve uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan kişiler yapabilmektedir. Herhangi bir yere yaptırdığınız rusça yeminli çeviri noterde onaylanmadan önce muhakkak isimler kontrol edilmelidir. Bu alfabe farlılığı olan tüm diller için geçerlidir. Aksi takdirde zaman ve maliyet kaybına yol açması mümkündür.

Kürtçe çeviri: Kürtçe dilinin de çok sayıda lehçesi olmasına rağmen bunlardan en çok konuşulanı Kurmançi, Sorani, Lorani, Gorani ve Zazaki lehçeleridir. Bunlardan Gorani ve Lorani ülkemizde pek konuşulmamaktadır. Söz konusu dil konusunda Bingöl Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesinde akademik seviyede eğitim verilmektedir. Genellikle kürtçe tercüman kişiler bu okullardan mezun olan kişilerden olmaktadır. Bazı illerimizde yaşayan vatandaşlarımız yalnızca kürtçe konuşabilmektedir. Bu nedenle bu kişilerin noterler veya resmî kurumlarda yapacakları işlemlerde kürtçe tercüme ihtiyacı olmaktadır. Büromuz bu konuda da ihtiyacı eksiksiz olarak karşılamak için akademik seviyede eğitime haiz kürtçe yeminli tercüman kadrosu oluşturmuştur. Bu dil de türkiyede bütün yerleşim yerlerinde kullanılmaktadır. Ancak resmî belge ile seviyesini kanıtlayan kürtçe yeminli tercüme yapabilen kişi sayısı oldukça azdır. Diğer dillerin aksine sözlü çeviri konusunda işlem yapabilecek kişi bulmak kolaydır. Ancak örneğin Erbil’de yazılmış bir trafik kazası tutanağının sigorta işlemleri kapsamında kürtçe türkçe çeviri işlemini ancak akademik seviyede eğitim almış kürtçe yeminli çeviri yapabilen kişiler yapabilir. Akademi bu konuda da sizi her yerde destekleme yeteneğine sahiptir.

İspanyolca Çeviri: İspanyolca hacim olarak yukarıda belirtilen diller kadar olmasa da hatırı sayılır bir hacimde işlem görmektedir. İspanya dışında genellikle Güney Amerika ülkelerinde kullanılmaktadır. Bahse konu dilin kullanıldığı İspanya ve diğer yerler arasında dikkate alınmayacak derecede çok az farklılık bulunmaktadır. Ülkemizde iyi kalitede İspanyolca yeminli tercüme yapabilen İspanyolca yeminli tercüman sayısı da oldukça azdır. Tercümanlık yapan kişilerin çok azı ana dili İspanyolca olan kişilerdir. Bu nedenle mevcut tercümanlar hem türkçe İspanyolca çeviri hem de tersine İspanyolca türkçe çeviri konusunda eşit seviyede ünsiyet kazanmıştır. Genellikle vize işlemlerinde ve eğitim işlemlerinde yeminli İspanyolca çeviri işlemleri olmaktadır. Büromuz uzun yıllardır çok sayıda İspanyolca tercüman ile çalıştığı için en iyilerden oluşan bir kadro kurmuştur. Karomuz yazılı ve sözlü tüm işlerinizde sizi destekleyebilecek niteliktedir. Bu nedenle tüm İspanyolca tercüme işlerinizde sizin için en doğru adres Akademi’dir.

İtalyanca Çeviri: İtalya köklü üniversitelere sahip bir ülkedir. Ve bu üniversitelerin eğitim ücretleri de oldukça makul seviyelerdedir. Bu nedenle ülkemizden çok sayıda öğrenci eğitim maksadıyla italyaya gitmektedir. Bu kapsamda da yoğun hacimde İtalyanca yeminli tercüme ihtiyacı olmaktadır. Neticede başvuru için harcanan paralar ülkemiz için önemli miktarlardır. Dolayısıyla İtalyanca tercüme sırasında yaptıracağınız işlemlerde herhangi bir hata olması durumunda ciddi miktarda zaman ve para kaybı olmaktadır. Ofisimiz deneyimli İtalyanca yeminli tercüman ekibiyle çalışmaktadır. Her türlü işiniz kapsamında her türlü İtalyanca yeminli çeviri işiniz için tereddüt etmeden ofisimizi arayın. Ofisimiz yalnızca İtalyanca tercüme ankara olarak hizmet vermemektedir. Online olarak ülkemizin her yerine hem yazılı belge hem de sözlü çeviri hizmeti vermektedir.

Farsça çeviri: İrandan ülkemize yoğun hacimde göç olmaktadır. Çok sayıda kişi emlak alarak vatandaşlık almaktadır. Sınır komşumuz olması hasebiyle de yine yoğun miktarda ticari ve kültürel ilişkilerimiz olmaktadır. Bölgeyle olan tarihi bağlarımız nedeniyle de Türkçeye çok sayıda kelime geçmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen Farça tercüme işi oldukça zordur. Bunun da en önemli sebebi alfabe farkıdır. Alfabe ve klavye farkından dolayı farsça türkçe çeviri yapan kişi sayısı çok olmasına rağmen türkçe farsça çeviri yapan kişi sayısı oldukça azdır. Bu nedenle de farsça yeminli tercüman kişiler ofisimiz tarafından titizlikle seçilmektedir.

Ukraynaca Çeviri: Ülkemizden çok sayıda kişi eğitim amacıyla Ukrayna’ya gitmektedir. Öte yandan Ukraynanın içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle de çok sayıda kişi yaşamak veya çalışmak için ülkemizde bulunmaktadır. Bu durum çerçevesinde Ukraynaca yeminli çeviri ihtiyacı olmaktadır. Ancak Ukraynaca yeminli tercüme yapabilecek kişi sayısı oldukça azdır. Bunu en büyük sebebi esas olarak Ukraynalı olan kişilerin bile Ukraynacayı bilmemesidir. Ülkede ağırlıklı olarak rusça konuşulmaktadır. Dolayısıyla hem alfabe farkı nedeniyle hem de bahsedilen sebepten kaynaklı olarak profesyonel olarak tercüme yapabilen Ukraynaca yeminli tercüman sayısı oldukça azdır. Ancak büromuz yılların birikimi ve tecrübesiyle de bu konu bir çözüm odağı olmuştur.

Apostil Nedir?

Belgeler üzerindeki imzanın gerçek olduğunu onaylayan bir tasdik sistemidir. 1961 Lahey konvansiyonuna üye ülkeler arasında sabit bir formatta kullanılır. Konvansiyona üye olmayan ülkeler için tasdik şerhi kullanılır.

Apostil nasıl yapılır?

Ülkemizde uygulanan sitem kapsamında apostil işlemini kaymakamlıklar ve adli kurumlar yapmaktadır. Örneğin bir apostilli diploma ihtiyacınız olduğunda ilçede bulunan kaymakamlığa gitmeniz gerekmektedir. Büromuz çeviri sonrasında ihtiyaç duyduğunuz noter onayı, apostil tasdiki, dışişleri onayı ve konsolosluk onaylarını sizin adınıza yapmaktadır.

MERAK EDİLENLER

Bordro Tercümesi, finansal tercüme, banka evrakları tercümesi, hesap özeti tercümesi, ankara tercüme
Bordro tercümesi genellikle yurtdışı vize başvurularında istenmektedir.
On-Line Tercüme, online tercüme, online çeviri, on-line ceviri
On-Line Tercüme imkanı sağlayan Akademi Tercüme alanında uzman çok sayıda yeminli tercümanları özellikle akademik, tıbbi / medikal, teknik, hukuki...
apostilli sabıka kaydı nereden alınır, Noter Onaylı Sabıka Kaydı, Apostilli Sabıka Kaydı Ücreti
Noter onaylı sabıka kaydı çevirileriniz tüm dillerde çok kısa sürelerde yapılarak sorunsuz bir şekilde teslim edilir.
Erasmus Tercüme, Erasmus çeviri, erasmus ceviri
Erasmus belgelerinin tamamının tercümesi, noter onayları, apostil onayları ve vize işlemleri Akademi Tercüme tarafından en hızlı ve nitelikli biçimde...
Diploma Tercümesi, Transkript Çeviri, Diploma Çeviri, Diploma Çeviri fiyatı, en iyi tercüme bürosu
Diploma tercüme veya transkript çeviri işleriniz Akademi Tercüme tarafından uygun fiyatlarda ve eksiksiz olarak yapılır.
Formül C Tercüme, Ölüm Belgesi Çeviri, Yeminli Ölüm belgesi tercümesi
Formül C olarak bilinen belgenin tam adı Formül C Uluslararası Ölüm Belgesi olup, Akademi Tercüme tarafından bu zor zamanınızda sizlere vakit ....

SİZİ ARAYALIM

Bilgilerinizi Bırakın Biz Size Ulaşalım
* tüm alanları doldurmak zorunludur